O piśmie

„Wiadomości Społeczne” – założone w 1930 roku pismo naukowo-publicystyczne wydawane przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. W okresie międzywojennym ukazało się w sumie 14 numerów „Wiadomości Społecznych”.

W tamtym okresie pismem kierowała Melania Bornstein-Łychowska, pracowniczka Ministerstwa Pracy. Ambicją przedwojennych założycieli „Wiadomości Społecznych” było wydawanie pluralistycznego periodyku stanowiącego bezpośrednie źródło informacji o polityce społecznej w Polsce i zagranicą.

Zasada ta obowiązuje w piśmie do dzisiaj.