Call for papers

Zapraszamy do składania propozycji publicystyczno-naukowych tekstów na temat DEINSTYTUCJONALIZACJI.

Numer tematyczny poświęcony temu zagadnieniu ukaże się w 2022 roku.

Tytuł planowanego artykułu wraz z abstraktem prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2022 roku na adres

e-mailowy: redakcja@wiadomoscispoleczne.pl .