Kontakt

Redakcja:

Wiadomości Społeczne
e-mail: redakcja@wiadomoscispoleczne.pl

Adres do korespondencji:
Redakcja „Wiadomości Społecznych”
ul. Jasełkowa 8K
31-999 Kraków


Wydawca:
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej ul. Pandy 13
02-202 Warszawa
email: ptps@ptps.org.pl website: http://www.ptps.org.pl/